Ο φακός επαφής που γνωρίζει το φως

Share with your friends
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Γράφουν οι John Buch, Billy R. Hammond, Dr. David Ruston

Το φως είναι απαραίτητο για την όραση, μπορεί όμως να είναι δύσκολο για το οπτικό σύστημα να το διαχειριστεί. Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση, οι Hammond et al (2019) υπογράμμισαν το ευρύ φάσμα των οπτικών εντάσεων στις οποίες εκτίθενται οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας, την επίδραση που ασκεί το φως στην οπτική απόδοση και πως το φιλτράρισμα του φάσματος έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη λειτουργική όραση σε μια σειρά καταστάσεων που σχετίζονται με την πραγματική εμπειρία.6

Εικόνα 1: Παράδειγμα αντισταθμιστικής συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται για τη μείωση των δυσάρεστων επιπτώσεων του έντονου φωτός

Καθίσταται όλο και πιο προφανές ότι ένα σημαντικό ποσοστό των χρηστών αντιμετωπίζουν προβλήματα διαχείρισης του έντονου φωτός. Σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) παραδέχονται ότι έχουν στιγμές που ενοχλούνται από το έντονο φως σε καθημερινή βάση.1 Αυτό δεν είναι ένα ασήμαντο ζήτημα. Οι μηχανισμοί αντιμετώπισης που υιοθετούνται όταν το φως γίνεται ενοχλητικό περιλαμβάνουν το κλείσιμο ή την αποτροπή των ματιών, τη μείωση της φωτεινότητας των ψηφιακών συσκευών και το σβήσιμο των φώτων (Εικόνα 1).1 Ενέργειες που είναι σίγουρα δυσάρεστες, ενώ κάποιες αντιδράσεις, όπως το κλείσιμο των ματιών, μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία και κόπωση.7,8
Πρόσφατα, κυκλοφόρησε ένας καινοτόμος9 φακός επαφής. Ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™ προσαρμόζεται συνεχώς στο μεταβαλλόμενο φως παρέχοντας άνετη όραση καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.†2,4,9 Αυτό το άρθρο εξετάζει την τεχνολογία που το καθιστά εφικτό και παρουσιάζει αποτελέσματα από μια σειρά μελετών που καταδεικνύουν πώς αποδίδει ο φακός σε ρεαλιστικές καταστάσεις.

Σας παρουσιάζουμε τον ACUVUE® OASYS with Transitions™

Ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ είναι ο 1ος στο είδος του9 φακός επαφής που ανταποκρίνεται στο φως.2 Μετά από δέκα χρόνια ανάπτυξης, συνδυάζει το αποδεδειγμένο υλικό senofilcon A με ένα πρόσθετο φωτοχρωμικό, συμπολυμερισμένα ομοιογενώς σε όλο το πλέγμα του φακού.2 Το γεγονός ότι η φωτοχρωμική ένωση είναι ενσωματωμένη στο φακό σημαίνει ότι οι ιδιότητες προσαρμογής της στο φως ισχύουν από άκρη σε άκρη και ότι, σε αντίθεση με τους φακούς των γυαλιών, η απόδοσή της είναι σταθερή ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Ο ACUVUE® OASYS with Transitions™ προσαρμόζεται συνεχώς για να εξισορροπήσει την ποσότητα φωτός που εισέρχεται στο μάτι, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ φιλτράρει το μπλε φως* και εμποδίζει τις UV ακτίνες.◊,2,3 Οι καμπύλες μετάδοσης του φακού, σε σύγκριση με τον ACUVUE® OASYS, εμφανίζονται στην Εικόνα 2. Εμφανίζεται τόσο η μετάδοση στην πλήρως ενεργοποιημένη κατάσταση (σε εξωτερικό χώρο) όσο και στην αδρανοποιημένη (σε εσωτερικό χώρο). Σε εσωτερικούς χώρους υπάρχουν διαφορές στη μετάδοση του φωτός σε σύγκριση με έναν διάφανο φακό επαφής. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν ο φακός φαίνεται να είναι στην αρχική κατάσταση, κάποια φωτοχρωμικά μόρια παραμένουν ενεργοποιημένα, επιτρέποντας στον φακό να συνεχίσει να φιλτράρει το φως σε όλο το ορατό φάσμα.*2 Ο φακός εμποδίζει έως και το 15% του φωτός στους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής ενέργειας ορατής (HEV) ακτινοβολίας,*2 και έως και το 70% του ορατού φωτός στην πλήρως ενεργοποιημένη κατάσταση.2 Αρχίζει να σκουραίνει μόλις εκτεθεί στο ηλιακό φως, συνήθως γίνεται σκούρος σε 45 δευτερολέπτα και επανέρχεται στην αρχική κατάσταση εντός 90 δευτερολέπτων.2
Η ποσότητα του πρόσθετου φωτοχρωμικού που υπάρχει στο φακό ACUVUE® OASYS with Transitions™ είναι το αποτέλεσμα προσεκτικής εξέτασης των απόψεων των καταναλωτών. Η ισορροπία έπρεπε να βρεθεί ανάμεσα στο πόσο σκουραίνει ο φακός σε εξωτερικούς χώρους και του βαθμού αποδοχής της αισθητικής εμφάνισης όταν χρησιμοποιείται σε μία μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ίριδας. Όταν ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ δοκιμάστηκε από 121 Αμερικανούς καταναλωτές για δύο εβδομάδες, μόνο το 12% των ατόμων δήλωσε ότι τους ενόχλησε η εμφάνιση του φακού στους εξωτερικούς χώρους, ενώ μόνο το 7% δήλωσε ότι δεν θα αγόραζαν τον φακό.10 Δεδομένου ότι η πλειονότητα των χρηστών συμφωνούν ότι ενοχλούνται καθημερινά από το φως,1 αυτό υποδηλώνει ότι τα άτομα που είχαν δοκιμάσει το φακό έλαβαν αξιόλογα καθημερινά οφέλη που ήθελαν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν.

Εικόνα 2: Φάσματα μετάδοσης με φακό ACUVUE® OASYS with Transitions™ για πλήρως ενεργοποιημένη κατάσταση (εξωτερικοί χώροι) και αδρανοποιημένη κατάσταση (εσωτερικοί χώροι), σε σύγκριση με τον ACUVUE® OASYS

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. Σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των χρηστών ενοχλούνται καθημερινά από το φως1.
2. Ο φακός επαφής ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™ μειώνει την έκθεση στο έντονο φως σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ενώ φιλτράρει το μπλε φως* και εμποδίζει τις επιβλαβείς UV ακτίνες. 2,3
3. Ο φακός αρχίζει να σκουραίνει όταν εκτίθεται στο ηλιακό φως, τυπικά γίνεται σκούρος σε 45 δευτερόλεπτα και επαναφέρεται εντός 90 δευτερολέπτων.2 Παρέχει σταθερή απόδοση ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.2
4. Σε αντικειμενικές μετρήσεις λειτουργικής όρασης, ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην μερικώς ενεργοποιημένη κατάσταση (σε εξωτερικό χώρο) όσο και στην αδρανοποιημένη κατάσταση (σε εσωτερικό χώρο) σε σύγκριση με τους κορυφαίους φακούς επαφής συχνής αντικατάστασης.4
5. Σε υποκειμενικές κλινικές εκτιμήσεις, ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ έχει αποδειχθεί ότι είναι ανώτερος σε πολλαπλές μετρήσεις απόδοσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε σύγκριση με τον κορυφαίο φακό επαφής συχνής αντικατάστασης.5

Υποσημειώσεις
†Ικανότητα άνετης όρασης σε έντονο φως
* Υπολογισμένο με ISO-8980-3 για 380-460nm (Blue Light Hazard Function, B(λ))
†† Οι κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι τα άτομα με σκούρα ίριδα μπορεί να είναι πιο πιθανό να βιώσουν αυτό το όφελος με τον ACUVUE® OASYS with Transitions™ σε ενεργοποιημένη κατάσταση.
‡ Σε σύγκριση με το φακό ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS
▲ Μονάδες Fatt (x10-11 (cm2 / sec) (mlO2 / ml x mmHg)) στους 35°C, προσδιοριζόμενες μέσω πολαρογραφικής μεθόδου. Dk/t μετρήθηκε με φακό -3.00D (x 10-9 (cm / sec) (mlO2 / ml x mmHg))
‡ Βοηθούν στην προστασία από την μετάδοση της επικίνδυνης UV ακτινοβολία στον κερατοειδή και μέσα στο μάτι.
Όλοι οι φακοί επαφής ACUVUE® έχουν Κατηγορίας 1 ή Κατηγορίας 2 προστασία από την UV ακτινοβολία ενάντια στη μετάδοση των επιβλαβών ακτινών στον κερατοειδή χιτώνα και μέσα στα μάτια. Οι φακοί επαφής με UV προστασία ΔΕΝ αντικαθιστούν τα γυαλιά με UV προστασία όπως τα γυαλιά ηλίου γιατί δεν καλύπτουν πλήρως το μάτι και την περιοχή γύρω από αυτό.

Απόδοση

Η απόδοση του φακού ACUVUE® OASYS with Transitions™ αξιολογήθηκε σε διάφορες καταστάσεις. Εκτός από τις συνήθεις κλινικές δοκιμές, ο φακός χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει συγκεκριμένες μετρήσεις οπτικής απόδοσης, τόσο στην ενεργοποιημένη (εξωτερικοί χώροι) όσο και στην αδρανοποιημένη (εσωτερικοί χώροι) κατάσταση. Έχει επίσης συγκριθεί με την απόδοση των φωτοχρωμικών φακών γυαλιών οράσεως κατά την οδήγηση. Σε καθεμία από αυτές τις μελέτες, ο φακός «Control» ήταν ο ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS Technology.
Αυτός επιλέχτηκε καθώς είναι ο 1ος φακός επαφής συχνής αντικατάστασης11 και είναι ανίκητος στην άνεση.12
Αυτές οι μελέτες συνοψίζονται παρακάτω.

Μελέτη με οπτική τράπεζα σε μερικώς ενεργοποιημένη (εξωτερικός χώρος) και αδρανοποιημένη (εσωτερικός χώρος) κατάσταση με φακό ACUVUE® OASYS με Transitions™

Για τους σκοπούς της δοκιμής, ένας φωτοχρωμικός φακός μπορεί να εκτεθεί σε μία πηγή φωτός για να επιτευχθεί μια σταθερή κατάσταση ενεργοποίησης.
Αυτή η εργασία πραγματοποιήθηκε με φωτοχρωμικούς φακούς γυαλιών οράσεως, χρησιμοποιώντας μετρήσεις οπτικής λειτουργίας, όπως η απόκριση στο έντονο φως, η επαναφορά από έντονη λάμψη (Photostress Recovery) και η χρωματική αντίθεση, όπου παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις με όλους τους φωτοχρωμικούς φακούς που ελέγχθηκαν σε σύγκριση με τους διάφανους φακούς «Control».13
Η πειραματική ρύθμιση για να δοκιμαστεί ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ περιελάμβανε μια ακριβή διάταξη σε οπτική τράπεζα. Και στις δύο φάσεις της έρευνας, συμμετείχαν 123 άτομα και τυχαιοποιήθηκαν σε διασταυρούμενη χρήση είτε σε μερικώς ενεργοποιημένη κατάσταση (εξωτερικοί χώροι) είτε σε αδρανοποιημένη κατάσταση (εσωτερικοί χώροι) του φακού ACUVUE® OASYS with Transitions™ στο ένα μάτι και ACUVUE® OASYS ως φακού «Control» στο άλλο.4
Διάφορες πτυχές της οπτικής λειτουργίας ποσοτικοποιήθηκαν. Η προσωρινή εξασθένηση της όρασης λόγω του έντονου φωτός μετρήθηκε καταγράφοντας το επίπεδο φωτός στο οποίο εξαφανίστηκε ένας στόχος ημιτονοειδούς κύματος πλέγματος καθώς αυξανόταν η φωτεινότητα ενός περιβάλλοντος φωτεινού δακτυλίου. Επίσης, παρατηρήθηκαν η σκέδαση του φωτός, τα φωτοστέφανα και οι ακτίνες που συσχετίζονται συνήθως με την έκθεση σε μια έντονη πηγή φωτός.
Χρησιμοποιήθηκε ένα έγχρωμο πλέγμα – στόχος για τον καθορισμό της χρωματικής αντίθεσης. Αυτή η πτυχή της οπτικής λειτουργίας σχετίζεται με την αναγνώριση μεταξύ των έγχρωμων αντικειμένων σε μια σκηνή, συνεπώς η πειραματική διάταξη είχε ένα γαλαζοπράσινο περιβάλλον που έφερε έναν ριγωτό κεντρικό στόχο για να μιμείται τα χρωματικά περιγράμματα που συχνά παρατηρούνται στη φύση.14 Το χρωματικό κατώφλι αντίθεσης είναι η ροή φωτεινότητας της πηγής φωτός που είναι απαραίτητη για να αποτρέψει το άτομο να διακρίνει την κεντρική περιοχή από το περιβάλλον.
Η έκθεση του οπτικού συστήματος σε ένα σκόπιμα έντονο φως για σύντομο χρονικό διάστημα θα ασκήσει καταπόνηση στους φωτοϋποδοχείς και θα προκαλέσει την απόκρυψη του κεντρικού στόχου. Ο χρόνος που απαιτείται για να αποκατασταθεί το οπτικό σύστημα έτσι ώστε να μπορεί να διακρίνει και πάλι το στόχο είναι ο χρόνος photostress recovery. Τέλος, μια έντονη πηγή φωτός μπορεί να προκαλέσει δυσανεξία, μια αντίδραση όπως το κλείσιμο των ματιών, σε μια προσπάθεια να μειώσουμε την ποσότητα φωτός που εισέρχεται στο μάτι.8 Στην έρευνα, αυτή η δυσφορία εκτιμάται με τη μέτρηση του μεγέθους του κλεισίματος των ματιών, η οποία μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με μέτρηση της μεταβολής του ύψους της κάθετης βλεφαρικής σχισμής.
Αυτές οι μεταβλητές επελέγησαν προσεκτικά και μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας εξελιγμένα οπτικά συστήματα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η οικολογική τους εγκυρότητα. Παραδείγματος χάριν, οι μετρήσεις που σχετίζονται με το έντονο φως ελήφθησαν με τη χρήση λευκού φωτός που ταιριάζει με τον ήλιο της ημέρας το μεσημέρι και το περιβάλλον για το χρωματικό έλεγχο ταίριαζε με το φως του γαλάζιου ουρανού (460 nm).6 Η συνάφεια όλων αυτών των μετρήσεων οπτικής λειτουργίας με την καθημερινή ζωή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Όπως συνοψίστηκε,6 αυτές οι πτυχές της όρασης που μετρούνται σε ένα ερευνητικό περιβάλλον είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον πραγματικό κόσμο. Προκαλείται προσωρινή εξασθένηση της όρασης και επηρεάζεται ο χρόνος photostress recovery, όταν εκτίθεται σε έντονο φως. Αυτό θα μπορούσε να προσιδιάζει με το θάμπωμα που προκαλείται από τους προβολείς κατά τη νυχτερινή οδήγηση. Η αύξηση του ορίου στην οποία προκύπτει προσωρινή εξασθένηση της όρασης και η μείωση του χρόνου αποκατάστασης μετά την έκθεση θα ήταν ενδεχομένως ωφέλιμη για τους οδηγούς. Παρομοίως, καταστάσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των ματιών, για παράδειγμα στο περπάτημα έξω μια φωτεινή ημέρα, μπορεί να οδηγήσουν σε παρατεταμένη συστολή του σφιγκτήρα των βλεφάρων που προκαλεί αίσθηση δυσανεξίας.7 Η μείωση του κλεισίματος των ματιών υποδηλώνει ότι η όραση μπορεί να είναι πιο άνετη σε αυτή την κατάσταση.
Τα αποτελέσματα και από τις δύο φάσεις της μελέτης συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ οδήγησε σε σημαντικά βελτιωμένη απόδοση σε σύγκριση με τον κορυφαίο φακό επαφής συχνής αντικατάστασης για κάθε μέτρηση οπτικής απόδοσης που αξιολογήθηκε.4 Για την μερικώς ενεργοποιημένη κατάσταση, αυτό σημαίνει ότι ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ μειώνει την κόπωση που μπορεί να προκαλέσει το φως στα μάτια, βοηθώντας στην επανάκτηση της όραση από το έντονο φως μέχρι και πέντε δευτερόλεπτα ταχύτερα και μειώνοντας το κλείσιμο των ματιών κατά 38% κατά μέσο όρο. ††‡4
Είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον να σημειώσουμε τις βελτιώσεις στην οπτική απόδοση που προέκυψαν στην αδρανοποιημένη κατάσταση του φακού (σε εσωτερικό χώρο) σε σύγκριση με το διάφανο φακό επαφής. Αυτό μεταφράζεται σε οφέλη, ο φακός χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους μειώνοντας την εξασθένηση της όρασης λόγω του έντονου φωτισμού έως 20% και παρέχοντας έως 21% βελτιωμένη χρωματική αντίθεση.‡4
Η απόδοση του φακού στην αδρανοποιημένη κατάσταση είναι σημαντικό να αναγνωριστεί. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού, ορισμένα φωτοχρωμικά μόρια του φακού απορροφούν πάντα φως, έτσι λειτουργεί πάντα και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους.2

Εικόνα 3: Παράδειγμα του πώς ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ φαίνεται τόσο στα ανοιχτά όσο και στα σκούρα μάτια

Πίνακας 1: Μέση βελτίωση στις μετρήσεις οπτικής απόδοσης με τον ACUVUE® OASYS with Transitions™ σε σύγκριση με τον φακό ACUVUE® OASYS (ποσοστό %)4

Μέση βελτίωση % σε σύγκριση με τον ACUVUE® OASYS

Μερικώς ενεργοποιημένη κατάσταση (εξωτερικοί χώροι)Αδρανοποιημένη κατάσταση (εσωτερικοί χώροι)
Προσωρινή εξασθένηση της όρασης λόγω του έντονου φωτός26,616,9
Οριο χρωματικής αντίθεσης32,317,1
Χρόνος Photostress recovery +43,145,4
Απόκριση κλεισίματος ματιών+38,425,7
Σκέδαση37,018,4
Φωτοστέφανα48,217,9
Ακτίνες41,821,7

+ Σημειώστε ότι σχετικά με τον χρόνο Photostress recovery και την απόκριση του κλεισίματος ματιών, τα αποτελέσματα μεταξύ της μερικώς ενεργοποιημένης κατάστασης και της αδρανοποιημένης κατάστασης του φακού δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα, καθώς η ένταση του φωτισμού ήταν διαφορετική στις δύο μελέτες, με μεγαλύτερη στη μελέτη κατά την αδρανοποιημένη κατάσταση.

Έρευνα κατά την οδήγηση

Για να αξιολογηθεί η απόδοση του ACUVUE® OASYS with Transitions™ κατά την οδήγηση, διεξήχθη μια μελέτη σύγκρισης του φακού με δύο φακούς «Control»: ένα διάφανο φακό επαφής και ένα διάφανο φακό επαφής με παράλληλη χρήση φωτοχρωμικών γυαλιών οράσεως.
Και στις τρεις συνθήκες τα άτομα φορούσαν σκελετό γυαλιών για να δημιουργήσουν μια συγκρίσιμη οπτική εμπειρία. Η υπόθεση της μελέτης ήταν ότι ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ / «Test» δεν θα ήταν κατώτερος από τους φακούς «Control» σε πέντε μετρήσεις της οπτικής απόδοσης και σε επτά μετρήσεις της απόδοσης οδήγησης.15
Η οπτική οξύτητα μετρήθηκε με ένα γράφημα LogMAR, με άτομα που που παρατηρούσαν γράμματα υψηλής και χαμηλής αντίθεσης. Επίσης, καταγράφτηκε η όραση υψηλής αντίθεσης σε χαμηλή φωτεινότητα. Σε άλλες δύο μελέτες, τα άτομα τυχαιοποιήθηκαν σε διαφορετικές οπτικές διορθώσεις και στη συνέχεια οδήγησαν σε μια πορεία που είχε δημιουργηθεί ειδικά για την αξιολόγηση της οδήγησης τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Η πορεία οδήγησης αποτελείτο από μια σειρά σημαντικών καθημερινών καταστάσεων και κινδύνων που επιτρέπουν την αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας. Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση πεζών, την ανίχνευση κινδύνου, τη διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας, την αναγνώριση πινακίδων και τους συνολικούς χρόνους για διαδρομές (Εικόνα 4). Τα αποτελέσματα των επιμέρους εργασιών ανίχνευσης κινδύνου και αναγνώρισης συνδυάστηκαν για να προκύψει η συνολική βαθμολογία οδήγησης.
Είκοσι-τέσσερα άτομα ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Η υπόθεση αποδείχθηκε, χωρίς στατιστική διαφορά μεταξύ του φακού «Test» και των δύο φακών για την οπτική οξύτητα.15 Επιπλέον, οι συνολικές βαθμολογίες οδήγησης για τον φακό ACUVUE® OASYS with Transitions™ δεν ήταν κατώτερες από αυτές των δύο φακών «Control».
Σε μια συγκεκριμένη κατάσταση – αναγνώριση πινακίδων – ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ έδειξε ένα στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα. Κατά τις συνθήκες οδήγησης κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ επέτρεψε την αναγνώριση πινακίδων 7 μέτρα πιο μακριά και στη νυχτερινή οδήγηση 17 μέτρα πιο μακριά.15 Αυτό αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, πώς η νέα αυτή τεχνολογία μπορεί να κάνει μια εμφανή διαφορά για τους χρήστες στον πραγματικό κόσμο. Φανταστείτε πόσο χρήσιμο θα ήταν να εντοπίσετε ενδεχομένως μια σημαντική πινακίδα νωρίτερα όταν οδηγείτε σε έναν άγνωστο δρόμο το βράδυ.

Εικόνα 4: Παραδείγματα εργασιών εντοπισμού πινακίδων στην πορεία δοκιμής οδήγησης.
Απόδοση στην κλινική δοκιμή

Η πιο κατάλληλη δοκιμασία κάθε νέου προϊόντος είναι να επιτραπεί στα άτομα να το φορέσουν στην καθημερινή τους ζωή, επιτρέποντάς τους έτσι να δουν πώς αποδίδει σε όλο το εύρος των απαιτητικών καθημερινών οπτικών εργασιών και των ποικίλων συνθηκών φωτισμού που βιώνουν. Έχουν διεξαχθεί κλινικές δοκιμές συγκρίνοντας την υποκειμενική απόδοση και την προτίμηση του φακού ACUVUE® OASYS with Transitions™ σε σύγκριση με τον 1ο φακό επαφής συχνής αντικατάστασης, τον ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS Technology. Οι μελέτες ήταν τυχαιοποιημένες, με μερικώς καλυμμένα τα εμπορικά σήματα, διασταυρούμενες, με διανομή δοκιμαστικών φακών που αφορούσαν στη χρήση κάθε φακού για δύο εβδομάδες. Όσον αφορά στα βασικά στοιχεία των φακών επαφής: εφαρμογή, οξύτητα, φυσιολογική απόκριση και υποκειμενική άνεση, όραση και χειρισμός, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φακών.5‡ Αυτό δείχνει πως ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ λειτουργεί καλά σε σύγκριση με τον 1ο φακό επαφής συχνής αντικατάστασης.
Έχοντας βιώσει τη χρήση του φακού για δύο εβδομάδες, οι χρήστες μπορούσαν να αναφέρουν την προτίμηση τους μεταξύ των δύο φακών, τόσο για συγκεκριμένες καθημερινές καταστάσεις όσο και γενικότερα. Διεξήχθη μια μετα-ανάλυση σχετικά με την ανταπόκριση από 230 άτομα. Ανάμεσα σε αυτούς με κάποια προτίμηση, διαπιστώθηκε ότι ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ προτιμάται έντονα σε σχέση με το διάφανο φακό «Control» σε πολλές τακτικές καθημερινές καταστάσεις (Εικόνα 5). Αυτές περιελάμβαναν τόσο εξωτερικούς χώρους (σχεδόν 6 προς 1) όσο και εσωτερικούς χώρους (4 προς 1), καθώς και οδήγηση κατά τη διάρκεια της ημέρας (5 προς 1) και νυχτερινή οδήγηση (σχεδόν 4 προς 1).5
Αυτό δείχνει πώς ένας φακός ο οποίος μπορεί να προσαρμόζεται συνεχώς στο μεταβαλλόμενο φως μπορεί να προσφέρει αξιοσημείωτα οφέλη σε σύγκριση με ένα διάφανο φακό επαφής. Δεδομένης της εμπειρίας αυτής, δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα άτομα ανέφεραν ότι ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ παρείχε ανώτερη συνολική ποιότητα όρασης σε σύγκριση με τον 1ο φακό επαφής συχνής αντικατάστασης.5 ‡

Εικόνα 5: Ανάμεσα σε όσους δήλωσαν κάποια προτίμηση, ο φακός ACUVUE® OASYS with Transitions™ επιλέχθηκε σε σύγκριση με τον 1ο φακό επαφής συχνής αντικατάστασης‡5
Συμπέρασμα

Παρόλο που το φως είναι απαραίτητο για την όραση, το έντονο φως προκαλεί προβλήματα σχεδόν στα δύο τρίτα των χρηστών σε καθημερινή βάση, καθώς σχεδόν όλη αυτή η ομάδα υιοθετεί αντισταθμιστικές συμπεριφορές για να προσπαθήσει να διαχειριστεί καλύτερα τις σκληρές συνθήκες φωτισμού.1 Το φασματικό φιλτράρισμα του φωτός έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει σημαντικά πτυχές της λειτουργικής όρασης.13
Ο ACUVUE® OASYS with Transitions™ είναι ο 1ος στο είδος του φακός επαφής9 που γνωρίζει το φως.2
Προσαρμόζεται συνεχώς για να εξισορροπήσει την ποσότητα φωτός που εισέρχεται στο μάτι τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ φιλτράρει το μπλε φως* και και εμποδίζει τις επιβλαβείς UV ακτίνες.2,3 Έχει αποδειχθεί ότι είναι συγκρίσιμος τόσο με τους φωτοχρωμικούς φακούς γυαλιών οράσεως όσο και τους διάφανους φακούς επαφής για οδήγηση κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας,15 επιφέρει σημαντικές διαφορές στην οπτική απόδοση τόσο στην ενεργοποιημένη (εξωτερικοί χώροι) όσο και στην αδρανοποιημένη κατάστασή του (εσωτερικοί χώροι),4 και τέλος, έχει αποδειχθεί ότι παρέχει ανώτερη συνολική ποιότητα όρασης σε σύγκριση με τον 1ο φακό επαφής συχνής αντικατάστασης.5‡ Οι παράμετροι που διατίθενται κατά την έναρξη κυκλοφορίας παρουσιάζονται στην Εικόνα 6.
Ρωτήστε τους χρήστες σας αν έχουν στιγμές που ενοχλούνται από το φως, κατανοήστε τις δυσκολίες τους και έχετε υπόψη ότι με τον φακό ACUVUE® OASYS with Transitions™ υπάρχει πλέον ένας φακός επαφής ο οποίος μπορεί να τους προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία όρασης.†4

Υλικό φακούSenofilcon A (σιλικόνη υδρογέλη)
ΤεχνολογίαHYDRACLEAR® PLUS και Technology Transitions™ Light Intelligent Technology™
Βασική καμπυλότητα (mm)8.4
Διάμετρος (mm)14.0
Εύρος ισχύος+8.00 έως -12.00D (-6.00D έως +6.00D in 0.25D βήματα) -6.50D έως -12.00D ανά 0.50D βήματα και +6.50 έως +8.00 ανά 0.50D βήματα
Μεταβιβαστικότητα Οξυγόνου (Dk/t Ϯ)121 x 10-9
Περιεκτικότητα σε νερό38%
Συντελεστής (MPa)0.69
Φίλτρο UV ‡◊Κατηγορία 1
Μετάδοση Ορατού Φωτός (380-780nm)84 έως 94% T (αδρανοποιημένη κατάσταση) 30 έως 41% T (ενεργοποιημένη κατάσταση)
Κεντρικό Πάχος (-3.00D) (mm)0.085
Δείκτης καλής-ανάποδης Ναι (1 2 3)
Υγρό ΣυσκευασίαςΒελτιστοποιημένο, βοηθώντας στη μίμηση της συγκέντρωσης των ηλεκτρολυτών των φυσικών δακρύων, για άνεση κατά την εφαρμογή

Εικόνα 6: Παράμετροι ACUVUE® OASYS with Transitions™

Παραπομπές
1. JJV Data on File 2018: Bothersome Light Need Prevalence Substantiation.
2. JJV Data on file 2018: Definition of ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent TechnologyTM.
3. JJV Data on File 2018: Material Properties: ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR(R) PLUS, ACUVUE®) OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology, and Other Reusable Contact Lenses.
4. JJV Data on File 2018: ACUVUE® OASYS with Transitions™ Objective Clinical Claims. ACUVUE® OASYS with Transitions™ tested against ACUVUE® OASYS with Hydraclear™
5. JJV Data on File 2018: ACUVUE® OASYS with Transitions™ Subjective Clinical Evaluation of two silicone hydrogel reusable contact lenses. 6-week dispensing evaluation, n=230 soft CL wearers in the U.S. In.
6. Hammond BR, Buch J, Gardere J, Ruston D. The dark side of light and a solution in sight. Optician, 2019; 259 (6700): 32-35.
7. Thorud HM, Helland M, Aaras A, Kvikstad TM, Lindberg LG, Horgen G. Eye-related pain induced by visually demanding computer work. Optometry and vision science. 2012;89(4):E452-464.
8. Lin Y, Fotios S, Wei M, Liu Y, Guo W, Sun Y. Eye Movement and Pupil Size Constriction Under Discomfort Glare. Investigative ophthalmology & visual science. 2015;56(3):1649-1656.
9. FDA press release: FDA clears first contact lens with light-adaptive technology https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm604263.htm (accessed Apr 10, 2018).
10. JJV Data on File 2018: ACUVUE® OASYS with Transitions™ Subjective Clinical Evaluation of two silicone hydrogel reusable contact lenses. 6-week dispensing evaluation, n=121 soft CL wearers in the U.S.
11. Euromonitor International Limited; Eyewear 2018 research edition, retail value sales of contact lenses as researched by Euromonitor in 32 countries.
12. JJV data on file 2018. Claim for the family of ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses (2- week reusable) and ACUVUE® OASYS 1-Day with Hydraluxe™ Technology. Using clinical trials cited on www.clinicaltrials.gov, a website maintained by the NIH. The 23 clinical studies evaluated subjective comfort as a primary or secondary endpoint. Review conducted as of August 2, 2018.
13. Renzi-Hammond LM, Hammond BR, Jr. The effects of photochromic lenses on visual performance. Clinical & experimental optometry. 2016;99(6):568-574.
14. Walls GL, Judd HD. The Intra-Ocular Colour-Filters Of Vertebrates. The British journal of ophthalmology. 1933;17(11):641-675.
15. Buch J, Cannon J, Toubouti Y. The Impact of Photochromic Contact Lenses on Daytime and Nighttime Driving Performance. AAO conference; 2018; San Antonio, Texas.

Ο John Buch OD, MS, FAAO είναι Senior Principal Research Optometrist της Johnson & Johnson Vision Care, Inc., ο Dr Billy R. Hammond PhD είναι Καθηγητής στο πρόγραμμα Εγκεφάλου και Συμπεριφορικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Georgia και είναι ο κύριος ερευνητής του Εργαστηρίου Οπτικών Επιστημών, και ο David Ruston, BSc, FCOptom, DipCl, FAAO είναι Director of Global Professional Education Solutions της Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
∆ Ο Dr. Billy R. Hammond είναι επιστημονικός συνεργάτης της Johnson & Johnson Vision Care, Inc.

To Άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε πρώτα στο Optician, τεύχος 259 (αρ.6700)/2019, σελ.32-35.
Οι φακοί επαφής ACUVUE® OASYS Contact Lenses with Transitions™ Light Intelligent Technology™ δεν αντικαθιστούν τα γυαλιά ηλίου.
ACUVUE® OASYS αποτελεί εμπορικό σήμα της Johnson & Johnson Hellas Commercial and Industrial S.A
Τα λογότυπα Transitions™, Transitions™ Light Intelligent Technology™ και Transitions Light Intelligent™ Lenses αποτελούν εμπορικά σήματα της Transitions Optical, Inc. που χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Transitions Optical Limited. © Johnson & Johnson Hellas Commercial and Industrial S.A. 2019.


Share with your friends
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tags:
0 shares
Previous Post

14η Ημερίδα Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας

Next Post

MIDO Golden Edition