Κατερίνα Ταρουνά

Η διαφορετική της οπτική στην έντυπη και online επικοινωνία καταφέρνει να μεταφέρει μηνύματα με αποτελεσματικό και αισθητικά ευχάριστο τρόπο. Σχεδιάζει το περιοδικό, την ιστοσελίδα, τα publi και πιθανώς και τις διαφημίσεις σας. Ενσωματώνει εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, εικόνες και σχέδια για να αντικατοπτρίσει το επιθυμητό θέμα και τον τόνο της επικοινωνίας που απαιτείται κάθε φορά.