Άρτεμις Μεραμβελιωτάκη

Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων και στη χάραξη της εμπορικής πολιτικής.
Εκτελεί τους συνήθεις ρόλους της διαχείρισης της αλληλογραφίας, της προετοιμασίας, της έρευνας και της επικοινωνίας. Ενεργεί σε συνεργασία με τον εκδότη, κατανοώντας σε διαφορετικό βαθμό τις απαιτήσεις της εκτελεστικής εξουσίας και έχοντας τη δυνατότητα μέσω αυτής της κατανόησης, να αποφασίσει ποια προγραμματισμένα γεγονότα, συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις ή e-mails, είναι τα καταλληλότερα για το περιοδικό ώστε να γίνεται σωστά η κατανομή του χρόνου.