Ελληνική Ακαδημία Οπτομετρίας – 12η Επιστημονική Ημερίδα

Η Ελληνική Ακαδημία Οπτομετρίας – ΕΑΟ (Hellenic Academy of Optometry – HAO) αποτελεί το επιστημονικό σωματείο των Ελλήνων Οπτομετρών. Πρωταρχικοί στόχοι της ΕΑΟ αποτελούν η εξέλιξη της επιστήμης της Οπτομετρίας, η εκπροσώπηση των Οπτομετρών, η καλλιέργεια της δια βίου μάθησης και η κλινική αριστεία. Οι παραπάνω σκοποί μπορούν να επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο τρόπο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 •  Η διοργάνωση ημερίδων για τη παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
 • Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα όρασης.
 • Η υιοθέτηση και προώθηση κλινικών πρωτοκόλλων.
 • Η υιοθέτηση και προώθηση επαγγελματικής δεοντολογίας.
 • Εκδόσεις και μεταφράσεις επιστημονικών συγγραμμάτων.
 • Η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης.
 • Η συνεργασία με δημόσιους φορείς και φορείς επαγγελμάτων υγείας με σκοπό τη πρόληψη, διαφύλαξη και βελτίωση της δημόσιας υγείας.
 • Η εκπροσώπηση των Οπτομετρών και η συνεργασία με την Πολιτεία, Ευρωπαϊκούς φορείς και κάθε άλλο οργανισμό, νομοθετικό σώμα ή επαγγελματικές οργανώσεις για θέματα που αφορούν το επάγγελμα της Οπτομετρίας.
 • Η δημιουργία πνεύματος κοινωνικής υπευθυνότητας, με βάση την επιστημονική δεοντολογία, τη δημοκρατική ιδεολογία, την ελευθερία και τον αλληλοσεβασμό.
 • Ο συμβουλευτικός ρόλος και η βοήθεια σε Οπτομέτρες όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
 • Η ηθική και υλική ενίσχυση, στήριξη και υποστήριξη των Οπτομετρών.
 • Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις άλλων φορέων.
 • Η παροχή οφθαλμικής φροντίδας σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
 • Η καθιέρωση φιλοπρόοδων κινήτρων δια της απονομής βραβείων, επαίνων και τιμητικών διακρίσεων.

Στο πλαίσιο της 12ης Επιστημονικής Ημερίδας, που θα λάβει χώρα στις 25 Νοεμβρίου 2018 στο χώρο της OTE Academy στο Μαρούσι, η Eλληνική Ακαδημία Οπτομετρίας (ΕΑΟ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα την Οπτομετρία στην 3η Ηλικία, καθώς και Κλινικά Φροντιστήρια.

Το πρόγραμμα της 12ης Επιστημονικής Ημερίδας:

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Οπτομετρίας.

Χορηγός Επικοινωνίας: EYE Magazine
Share with your friends
Tags: