Κατερίνα Μεραμβελιωτάκη

Με πολυετή εμπειρία και γνώση γύρω από περιοδικά ειδικού τύπου, διαχειρίζεται δημιουργικά τα στοιχεία του γραφικού σχεδιασμού του περιοδικού, με άποψη για τη μόδα, τη διαφήμιση και το διαδίκτυο. Καθοδήγει την δημιουργική ομάδα εφαρμόζοντας δεξιότητες και εμπειρία σχετικές με τον σχεδιασμό των γραφικών, τις καλές τέχνες, τα γραφικά κίνησης.
Βρίσκεται παντού, επηρρεάζει, εγκρίνει ή διαφοροποιεί όλους τους τομείς ευθύνης της.