Καλλιρρόη Πανοπούλου

Η έχουσα τον πρώτο λόγο, η πραγματική “playmaker” της ομάδας. Διευθύνει όλα τα τμήματα του περιοδικού και της ιστοσελίδας, είναι υπεύθυνη αρθρογραφίας και ο σύνδεσμος όλων. Η αρχισυντάκτρια δίνει την τελική έγκριση για δημοσίευση. Εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο είναι δημοσιογραφικά αντικειμενικό, κάνει έλεγχο των γεγονότων, ελέγχο της ορθογραφίας, γραμματικής, στυλ γραφής, τον σχεδιασμό της σελίδας και τις φωτογραφίες. Είναι σε στενή συνεργασία με τον εκδότη και την συντακτική ομάδα.
Επιβραβεύει, εγκρίνει και απορρίπτει.