Δημήτρης Καπερώνης

Ο Οικονομικός μας διευθυντής!
Υπεύθυνος για την παροχή οικονομικής καθοδήγησης και υποστήριξης σε πελάτες και συναδέλφους ώστε να μπορούν να παίρνουν σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.
Ένας οικονομικός σύμβουλος μπορεί να δημιουργήσει οικονομικά σχέδια για πελάτες καθώς επίσης και να παράσχει κάποια εικόνα για την εξοικονόμηση πόρων.