•   Οφθαλμίατρος
    Οπτικός-Οπτομέτρης
    Οπτικός
    Ιδιώτης
    Άλλο
 • Η εταιρεία WELLDONE M.EΠΕ ως Υπεύθυνος επικοινωνίας επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε (διατηρώντας τα σε βάση δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις τον νόμων Ν.2742/1997 & Ν. 3471/2006 προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα) προκειμένου να σας αποστέλλει το περιοδικό EYE και ενημερώσεις μέσω αποστολής ενημερωτικών φυλλαδίων ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms) για ειδικές προσφορές, συμμετοχές σε κληρώσεις, συμμετοχές σε έρευνες, happenings, events γύρω από θέματα που αφορούν στο μάτι του ανθρώπου. Η χρήση των στοιχείων σας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η διοίκηση της WELLDONE M.EΠΕ και οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις: οι υπεύθυνες για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση επιχειρήσεις και οι εταιρείες που ασχολούνται με την εμφακέλωση και διανομή ενημερωικού υλικού που σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την WELLDONE M.EΠΕ. Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νομων Ν. 2742/1997 & Ν. 3471/2006 και ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις σχετικής οδηγίας της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα (www.dpa.gr). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και τήρησης των στοιχείων σας είναι η εταιρεία μας. Η εταιρεία μας ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που αναγράφουν τα στοιχεία τους στο παρόν ότι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν τα Προσωπικά ∆εδομένα που τα αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (άρθρο 12 Ν. 2472/97) καθώς και να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των ∆εδομένων που τα αφορούν (άρθρο 13 Ν. 2472/97). Με την συμπλήρωση του παρόντος δηλώνετε αυτόματα ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.

  Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μπορείτε να διαγραφτείτε από τη λίστα στέλνοντας ένα email με το ονοματεπώνυμο και το email σας στο [email protected]