Ζητείται πωλητής/πωλήτρια

Περιγραφή Θέσης
Η εταιρεία Unilens, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον οπτικό κλάδο στην Ελλάδα, με εμπειρία 50 ετών, και με ηγετικά προϊόντα όπως Unilens και Hoya, επιθυμεί να προσλάβει για το τμήμα Traditional Trade, με έδρα την Αθήνα

Πωλητή/Πωλήτρια
Η θέση αναφέρεται στον Area Manager

Καθήκοντα

 • Τήρηση επισκεπτολογίου (Αττική, περιφέρεια και επαρχία) & reporting: επίτευξη στόχων πωλήσεων και εισπράξεων, απολογισμός
 • Σχεδιασμός στρατηγικής πωλήσεων με σκοπό τόσο τη διαχείριση και την επέκταση του υπάρχοντος πελατολογίου όσο και την εξεύρεση και ενημέρωση νέων πελατών
 • Διαρκής υποστήριξη των πελατών, παρακολούθηση των αναγκών τους και διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις τρέχουσες εμπορικές πολιτικές της εταιρείας
 • Ανάλυση αγοράς & ανταγωνισμού: Παρακολούθηση ανταγωνισμού, συλλογή πληροφοριών και πορείας των μεριδίων αγοράς των προϊόντων Unilens και Hoya με σκοπό τη διεύρυνση της παρουσίας τους στον οπτικό χώρο.
 • Αναφορές -Προτάσεις: Παρουσίαση μηνιαίων αναφορών και αποτελεσμάτων για τον τομέα ευθύνης του
 • Συμμετοχή  σε μηνιαία  Meetings 
 • Αναφορά στον Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Θετικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 3-4 έτη στο χώρο των πωλήσεων-κατά προτίμηση στον κλάδο των οπτικών, φαρμακείων ή παραϊατρικών επαγγελμάτων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά)
 • Άριστη χρήση Η/Υ (MS Office)
 • Δυνατότητα ταξιδιών

Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Οργάνωση και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία
 • Συνεχή Εταιρική εκπαίδευση στο χώρο οπτικής
 • Ευχάριστο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Αν ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε και να αναπτύξετε τις ικανότητες και τα ταλέντα σας στην εταιρεία μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η εταιρεία Unilens θα επικοινωνήσει μόνο με όσους υποψήφιους πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Share with your friends
Previous Post

Πολυεστιακά Γυαλιά 5ης γενιάς!

Next Post

Ζητείται υπάλληλος αποθήκης