silmo_paris_vraveio_ipethinis_etairias

Η SILMO Paris παρουσιάζει το Βραβείο Υπεύθυνης Εταιρείας

Περισσότερο από διαγωνισμός, αποτελεί μια ενθάρρυνση για μίμηση των καλών πρακτικών του κλάδου.

Τα τελευταία χρόνια, η SILMO, η εμπορική έκθεση αναφοράς στη βιομηχανία των Οπτικών, έχει αρχίσει να εντάσσει την εταιρική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) στις δράσεις της. Με ενέργειες που ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν, η SILMO φιλοδοξεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου να λάβουν υπόψη τους τη σημασία της Ε.Κ.Ε. Προσφέρει ευκαιρίες για συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών προκειμένου να συμφωνηθούν οι βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

Φέτος, η SILMO αποφάσισε να κάνει ένα βήμα περισσότερο, οδηγώντας την οπτική κοινότητα προς την ουσιαστική, αλλά κάποιες φορές πολύπλοκη πορεία προς την Ε.Κ.Ε. Η SILMO εγκαινιάζει φέτος το Βραβείο Υπεύθυνης Εταιρείας για πρόοδο στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

Το βραβείο αυτό είναι ανοιχτό για συμμετοχή σε όλους τους εκθέτες και στοχεύει να διακρίνει μία εταιρεία από τον κλάδο των Οπτικών για τη συμβολή της στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στη βελτιστοποίηση του κοινωνικού της αντικτύπου.

silmo_vraveio_ipethinis_etairias

Η SILMO σκοπεύει να ενθαρρύνει την εξομοίωση και όχι τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών. Φυσικά, θα επιλεγεί νικητής, αλλά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα επιτρέψει επίσης τη συλλογή καλών εταιρικών πρακτικών

Αυτές οι καλές πρακτικές θα ανακοινωθούν για να εμπνεύσουν ολόκληρη την κοινότητα. Επιπλέον, όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες θα λάβουν μερικές εξατομικευμένες συστάσεις για την προώθηση της προσέγγισής τους.

Για να συνδυάσει τις γνώσεις της στον οπτικό τομέα με την τεχνογνωσία ενός αναγνωρισμένου ηγέτη στον τομέα της Ε.Κ.Ε., η SILMO ενώνει τις δυνάμεις της με την εταιρία συμβούλων Hyssop, η οποία θα αναπτύξει τις προδιαγραφές για το βραβείο και θα παρέχει αξιολόγηση από τρίτους για τις εταιρείες που θα υποβάλλουν αίτηση .

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σε μια συλλογική προσπάθεια, το Βραβείο Υπεύθυνης Εταιρείας λαμβάνει
υπόψη τρεις βασικούς τομείς:

Παγκόσμια και Ολιστική: Το βραβείο στοχεύει στην αξιολόγηση της εταιρείας στο σύνολό της και όχι μόνο της προσέγγισης Ε.Κ.Ε. ενός μεμονωμένου προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι αμελητέα σε σύγκριση με την ευρύτερη εικόνα. Θα ληφθεί υπόψη η περιβαλλοντική πτυχή, όπως και τα θέματα: υπεύθυνη αγορά, κύκλος ζωής προϊόντος, συνθήκες εργασίας, αλληλεγγύη κ.λπ. Κάθε εταιρεία θα αξιολογηθεί σύμφωνα με 17 κριτήρια που αντιστοιχούν στις προκλήσεις της Ε.Κ.Ε. ειδικά για τους επαγγελματίες οπτικούς. Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τόσο τις υφιστάμενες δεσμεύσεις της εταιρείας όσο και τις μελλοντικές δεσμεύσεις και στόχους της.

Αξιόπιστο αλλά προσβάσιμο, το βραβείο θα είναι αυστηρό, με ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς και σαφή κριτήρια αξιολόγησης που υποστηρίζονται από την τεχνογνωσία της Ε.Κ.Ε. από αναγνωρισμένους ειδικούς στον τομέα. Ωστόσο, θα παραμείνει εφικτό, ώστε όλοι να συμμετέχουν και να επιδείξουν τις προσπάθειές τους. Δεν απαιτείται από τις εταιρείες να επιδεικνύουν μέτρα σε κάθε τομέα, αλλά μάλλον ενέργειες που δείχνουν την επίγνωση των θεμάτων και την ισχυρή αποφασιστικότητα να σημειώσει πρόοδο στο υψηλότερο επίπεδο.

Θα τους τεθούν ακριβείς ερωτήσεις που βασίζονται σε απτά στοιχεία που εστιάζουν στη δράση και όχι σε γενικές δηλώσεις. Οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση θα κληθούν να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία και δείκτες που μπορούν να δικαιολογήσουν τους ισχυρισμούς τους. Το ερωτηματολόγιο είναι περιεκτικό και ωστόσο είναι όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένο ώστε να παραμένει στην εμβέλεια όλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν απαραίτητα πολύ χρόνο να αφιερώσουν σε αυτό.

Η κριτική επιτροπή

Το ανεξάρτητο πάνελ αποτελείται από επαγγελματίες οπτικούς, σχεδιαστές και εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και συμβούλων της
Hyssop

silmo_vraveio_ipethinis_etaireias

Όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής υπόσχονται να τηρούν έναν «κώδικα
τιμής» και ενδέχεται να μην αξιολογήσουν την αίτηση μιας εταιρείας στην οποία
έχουν εργαστεί. Η κριτική επιτροπή θα συνεδριάσει στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η νικήτρια εταιρεία θα ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της βραδιάς SILMO d’Or.

“Το μέλλον εξαρτάται από πράξεις και όχι από λόγια.”

                                                      Hyssop, Global CSR agency

H Hyssop δεν στηρίζεται σε άδεια λόγια: προτιμά συγκεκριμένες ενέργειες αντί για μεγαλειώδη πλάνα. Συγκεκριμένα, η Hyssop συγκεντρώνει τεχνικούς ειδικούς στην Ε.Κ.Ε. στη στρατηγική της επωνυμίας και την υπεύθυνη επικοινωνία. Παρέχει τα μέσα για να καθοδηγήσει κάθε εταιρεία σε έναν παγκόσμιο βιώσιμο μετασχηματισμό που είναι καλά ευθυγραμμισμένος με την επιχείρησή της. Η Hyssop συμβουλεύει εταιρείες όλων των μεγεθών, από το SNCF έως τον Jeff de Bruges και τον Guerlain μέχρι το Γαλλικό Γραφείο Βιοποικιλότητας, που όλοι ειλικρινά προσπαθούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να βελτιστοποιήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.
Μια διάγνωση και ένα σχέδιο δράσης Ε.Κ.Ε., μια υπεύθυνη πολιτική, ένας οδικός
χάρτης βιοποικιλότητας, μια επαναξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου, οι
συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η δημιουργία πλατφόρμας περιεχομένου και ένα πρόγραμμα εσωτερικής συμμετοχής, είναι όλοι οι τομείς στους οποίους η Hyssop φέρνει την 20ετή εμπειρία της βοηθώντας τις αφοσιωμένες εταιρείες που αναζητούν έναν καλύτερο τρόπο ανάπτυξης.

Share with your friends
Tags: