Στερεοσκοπική και Διόφθαλμη Όραση

Ονομάζουμε διόφθαλμη όραση τη συνδυασμένη χρήση των δύο οφθαλμών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ενιαία και μοναδική εγκεφαλική εντύπωση. Ουσιαστικά, αποτελεί το σύνολο των εγκεφαλικών διεργασιών και καταλήγουν στην ενοποίηση των δύο αμφιβληστροειδικών εικόνων και συνεπώς στη αντίληψη τους σαν μια.

Παιδιά, όραση και αθλητισμός

Η όραση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αισθήσεις του ανθρώπου. Η συμμετοχή της στις καθημερινές απασχολήσεις (εργασία, οδήγηση, αθλητισμός, τέχνες) είναι περισσότερο από σημαντική. Στις σύγχρονες κοινωνίες, το 80% των ερεθισμάτων που δέχεται ο άνθρωπος αφορά την αίσθηση της όρασης.

Στραβισμός

Μια συχνή αλλά αντιμετωπίσιμη οφθαλμική πάθηση

Αμβλυωπία ή αλλιώς «Τεμπέλικο μάτι»

Η αμβλυωπία, γνωστή και ως «τεμπέλικο μάτι», αποτελεί την πιο συχνή οφθαλμολογική πάθηση κατά την παιδική ηλικία. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η μη φυσιολογική ανάπτυξη της όρασης κατά την παιδική ηλικία (έως περίπου τα 6 έτη), με μειωμένη οπτική οξύτητα (χειρότερη απο 6/9), του ενός ή και των δύο ματιών, η οποία δεν διορθώνεται με διαθλαστικά μέσα καθώς δεν οφείλεται σε διαθλαστικά σφάλματα ή άλλη παθολογία.