ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΜΟΔΑ ΣΕ ΕΞΙ ΒΗΜΑΤΑ

Τα Sea2see γυαλιά γεννιούνται στην θάλασσα, διατίθονται σε όλον τον Κόσμο και τα φορούν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για καθαρότερους Ωκεανούς.