Στερεοσκοπική και Διόφθαλμη Όραση

Ονομάζουμε διόφθαλμη όραση τη συνδυασμένη χρήση των δύο οφθαλμών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ενιαία και μοναδική εγκεφαλική εντύπωση. Ουσιαστικά, αποτελεί το σύνολο των εγκεφαλικών διεργασιών και καταλήγουν στην ενοποίηση των δύο αμφιβληστροειδικών εικόνων και συνεπώς στη αντίληψη τους σαν μια.

Μπλε ακτινοβολία – φίλος ή εχθρός;

Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότεροι επιστήμονες ασχολούνται με το μπλε φως και με το πως μας επηρεάζει. Συχνά ακούμε για το πόσο βλαβερός είναι ο ήλιος για τα μάτια μας, κάτι όμως που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι το ορατό φως που εκπέμπεται από τον ήλιο περιλαμβάνει μια σειρά διαφορετικών χρωματιστών ακτίνων φωτός που περιέχουν διαφορετικές ποσότητες ενέργειας.