Η 50η MIDO ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της MIDO, της κορυφαίας εμπορικής έκθεσης παγκοσμίως για τον κλάδο των Οπτικών, συναντήθηκε για να καθορίσει μια στρατηγική ενεργειών στην έκτακτη ανάγκη που δημιούργησε ο ιός CoVID-19, σε σχέση με την επικείμενη έκθεση στις 29 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου.