Φροντίζουμε μαζί την όραση των παιδιών μας!

Τα παιδιά μας περνάνε πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη, αφού πλέον και η εκπαίδευση απαιτεί χρήση υπολογιστή ή tablet.