Πολυεστιακοί φακοί επαφής Presio Power Infinite 

Προηγμένοι ασφαιρικοί πολυεστιακοί φακοί ψηφιακής τεχνολογίας. Εξασφαλίζουν ισορροπημένη όραση σε όλες τις αποστάσεις, με ταυτόχρονη μείωση των πλευρικών παραμορφώσεων, για άνετη και διαυγή περιφερειακή όραση.

Presio Power Infinite 

  • Γρήγορη και εύκολη προσαρµογή.
  • Έως και 30% µείωση παραµορφώσεων σε σύγκριση µε τον Presio W και 60% σε σύγκριση µε τον Presio i.
  • Ισορροπηµένα πεδία όρασης σε όλες τις αποστάσεις.
  • Ευρεία ενδιάµεση και κοντινή όραση.
  • ∆ραστική µείωση των εκτροπών µε αποτέλεσµα χαµηλά επίπεδα παραµορφώσεων µακριά από τα κεντρικά πεδία όρασης.
Share with your friends
Tags: