Παρατηρητήριο συμπεριφοράς καταναλωτών

Η γνώση είναι δύναμη

Γράφει o Bασίλης Γουλιέλμος,
Εκδότης, [email protected]

Η Prorata S.A. σε συνεργασία με το περιοδικό Eye Magazine διενεργεί την πρώτη σύντομη έρευνα του Παρατηρητηρίου που αφορά στάσεις και αντιλήψεις των καταναλωτών για θέματα όρασης και αγοράς οπτικών ειδών. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνται περίπου 7 λεπτά.

Τι είναι το Παρατηρητήριο Συμπεριφοράς Αγοραστών – Χρηστών Οπτικών ειδών;

Ο στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η εκτίμηση και η συστηματική παρακολούθηση της αγοραστικής αλλά και κοινωνικής συμπεριφοράς των καταναλωτών σε διαρκή και σταθερή χρονική βάση, με συγκριτικά ιστορικά στοιχεία και παραμέτρους. Το Παρατηρητήριο θα καταγράφει τις αγοραστικές συνήθειες, τη σχέση τους με τα οπτικά καταστήματα, αλλά και τις κοινωνικές τους συνήθειες, με στόχο την καλύτερη μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεών τους, αλλά και την ανάδειξη σχετικών τάσεων που αφορούν τις επιλογές τους και κατά συνέπεια την ανάπτυξη του κλάδου.
Η καταγραφή και η επεξεργασία αυτών των δεδομένων, θα γίνεται σε διαρκή και συγκεκριμένη χρονική βάση, αρχικά σταθερά 2 φορές το χρόνο με την εκπόνηση ερευνών με γενικά και ειδικά ερωτήματα και με κατάλληλες επιστημονικές ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές, ώστε να παρέχει χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Το Παρατηρητήριο θα αποτελέσει τη βάση διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου καθώς θα αποτελέσει ένα κρίσιμο στρατηγικό εργαλείο το οποίο, θα συγκεντρώνει μέσω στοχευμένων ερευνών και θα επεξεργάζεται ενημερωμένα δεδομένα, ώστε να παρέχει απαραίτητες υπηρεσίες συστηματικής και έγκυρης πληροφόρησης.
Τέλος, το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις εταιρίες του κλάδου και σε στοχευμένες έρευνες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε συνεργάτη. Είναι σημαντικό να είμαστε σε επικοινωνία ώστε να σας παρέχουμε εργαλεία που θα βοηθήσουν την ανάπτυξή σας.

Share with your friends