Πωλητής (Αθήνα)

Η OPTITEC S.A., Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία, στον τομέα των οπτικών ειδών, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα άτομο ηλικίας 20-40 ετών, εξωτερικό πωλητή για τον νομό Αττικής.

Εξωτερικό πωλητή για νομό Αττικής

1. Κύριες αρμοδιότητες :

• Δειγματισμός των προϊόντων της εταιρείας.
• Ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων στις περιοχές ευθύνης του.
• Επίτευξη στόχων πωλήσεων.
• Αξιοποίηση και επέκταση του υπάρχοντος πελατολογίου.
• Τακτική επίσκεψη και συνεχής επικοινωνία με πελάτες.

2. Απαραίτητα προσόντα :

• Αποδεδειγμένες ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης στόχων.
• Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση πωλήσεων (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Κάτοχος διπλώματος δίκυκλου και Ι.Χ..
• Ηλικία έως 40 ετών.

3. Παρέχονται :

• Μόνιμη απασχόληση
• Σταθερός μισθός
• Ασφάλιση
• Bonus επίτευξης στόχων
• Σταθερό πελατολόγιο
• Έξοδα μετακινήσεων
• Συνεχής εκπαίδευση

Πληροφορίες και βιογραφικά :
[email protected]
210-3819808

Share with your friends