Γνωρίζουμε την Eλληνική Ακαδημία Οπτομετρίας

Σκοπός: Η Οπτομετρία, με βάση τον ορισμό της από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Οπτομετρίας, ανήκει στα επαγγέλματα υγείας και είναι επάγγελμα αυτόνομο, ανεξάρτητο, θεσμοθετημένο για το οποίο απαιτείται συγκεκριμένη εκπαίδευση και αδειοδότηση. Ως οπτομέτρης ορίζεται ο πρωτοβάθμιος εξεταστής της όρασης και της οφθαλμικής υγείας. Εντοπίζει και αξιολογεί τις παθολογικές καταστάσεις του οφθαλμού και του οπτικού συστήματος, […]