Πώς λειτουργούν τα πολωτικά (polarized) γυαλιά;

Γιατί χρησιμοποιούνται τα πολωτικά (Polarized) γυαλιά; Τα πολωτικά γυαλιά χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μείωση των φωτεινών αντανακλάσεων.