Προσωπική επιστολή σχετικά με τη διεξαγωγή της CircumEye#3

Καθώς κοιτάζουμε μπροστά, εργαζόμαστε με ενθουσιασμό και δημιουργικότητα για να ανοίξουμε τις πόρτες της CircumEye#3, την καλύτερη χρονική στιγμή για όλους.