Τα οφέλη των φακών για παιδιά και εφήβους

Ποιότητα όρασης
Οι φακοί επαφής προσφέρουν ένα μεγαλύτερο οπτικό πεδίο σε σύγκριση με τα γυαλιά, έτσι τα παιδιά μπορούν να εντοπίζουν πιο εύκολα πράγματα από τη γωνία του ματιού τους.

Ελευθερία
Οι φακοί δίνουν στα παιδιά την ελευθερία να τρέχουν και να παίρνουν μέρος σε αθλήματα και παιχνίδια, χωρίς να τους εμποδίζουν τα γυαλιά. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν θα υπάρχει φόβος μήπως σπάσουν τα γυαλιά. (Σημειώστε ότι, σε μερικά αθλήματα, η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού για τα μάτια συνιστάται ή απαιτείται)

Εμφάνιση
Οι φακοί επαφής μπορούν να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Σε μια κλινική μελέτη, το 80% των γονέων συμφώνησαν ότι οι φακοί επαφής βελτίωσαν την αυτοπεποίθηση των παιδιών τους*.

Οικονομία
Αντίθετα με τα γυαλιά, τα οποία έχουν ένα σχετικά υψηλό προκαταβολικό κόστος, με τους φακούς επαφής το κόστος διαμοιράζεται στον χρόνο, ανάλογα με τον αριθμό φακών που αγοράζετε κάθε φορά και τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούνται.
Η αντικατάσταση των φακών είναι πιο οικονομική από την αντικατάσταση των γυαλιών, ωστόσο, το παιδί σας θα συνεχίσει να χρειάζεται ένα εφεδρικό ζευγάρι γυαλιών.

Είναι έτοιμα;
Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τη χρήση φακών επαφής.
Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι εάν το παιδί σας είναι ώριμο και αρκετά συνειδητοποιημένο ώστε να φορά και να φροντίζει σωστά τους φακούς του, καθώς οι φακοί επαφής απαιτούν ιδιαίτερα καλή υγιεινή και φροντίδα. Εσείς μπορείτε να κρίνετε καλύτερα το επίπεδο ωριμότητας του παιδιού σας. Εάν πιστεύετε ότι επιδεικνύουν υπευθυνότητα στο σπίτι και στο σχολείο, μπορεί να είναι έτοιμα.

Ο μόνος τρόπος να εκτιμήσετε πραγματικά τα οφέλη των φακών επαφής είναι να τους δοκιμάσετε. Έτσι:

  • Βρείτε έναν εφαρμοστή της περιοχής σας.
  • Κλείστε ένα ραντεβού για οφθαλμολογικές εξετάσεις και εφαρμογή φακών επαφής.†
  • Επιλέξτε τους κατάλληλους φακούς επαφής με τη βοήθεια του εφαρμοστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το
www.acuvue.gr.

Σημαντική πληροφορία για τους χρήστες Φακών Επαφής
Οι Φακοί Επαφής ACUVUE® διατίθενται για τη διόρθωση της όρασης. Ένας επαγγελματίας στο χώρο της φροντίδας των οφθαλμών θα καθορίσει εάν οι φακοί επαφής αποτελούν κατάλληλη λύση για εσάς. Αν και σπάνια, σοβαρά οφθαλμικά προβλήματα μπορεί να αναπτυχθούν κατά τη χρήση φακών επαφής. Για την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών, ακολουθείτε το χρονοδιάγραμμα χρήσης και αντικατάστασης καθώς και τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί από τον επαγγελματία στο χώρο της φροντίδας των οφθαλμών. Μη χρησιμοποιείτε φακούς επαφής εάν έχετε μια οφθαλμική λοίμωξη, αισθανθείτε δυσφορία στα μάτια, υπερβολική δακρύρροια, αλλαγές στην όραση, ερυθρότητα ή άλλα οφθαλμικά προβλήματα. Εάν συμβεί κάτι από τα παραπάνω, αφαιρέστε το φακό και επικοινωνήστε άμεσα με τον επαγγελματία στο χώρο της φροντίδας των οφθαλμών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση, φροντίδα και ασφάλεια επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία στο χώρο της φροντίδας των οφθαλμών και ζητήστε τις Οδηγίες Χρήσης για Φακούς Επαφής ή επισκεφθείτε το www.acuvue.gr.
†Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι μπορεί να προκύψουν έξοδα οφθαλμολογικών εξετάσεων και εφαρμογής.
*Σε μια κλινική μελέτη όπου αξιολογήθηκαν χρήστες φακών επαφής και υποβλήθηκαν ερωτήσεις σε εφήβους και γονείς. Walline JJ, Jones LA, Rah MJ, et al. Ομάδα μελέτης CLIP. Μελέτη Contact Lenses in Pediatric (CLIP) (Φακοί επαφής στην παιδιατρική): Benefits of Contact Lens Wear for Children and Teens (Οφέλη της χρήσης φακών επαφής για παιδιά και εφήβους). Eye & Contact Lens 33(6): 317-321, 2007. ACUVUE® αποτελεί εμπορικό σήματα της Johnson & Johnson Hellas Commercial and Industrial S.A. © Johnson & Johnson Hellas Commercial and Industrial S.A. 2021

Share with your friends