ΕΛΛΑΔΑ: Έρευνα για τις στάσεις και αντιλήψεις των καταναλωτών για αγορές οπτικών ειδών

Tο περιοδικό EYE MAGAZINE σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών Prorata S.A., δημιουργούν το Παρατηρητήριο Καταναλωτικής Συμπεριφοράς για αγορές γυαλιών και οπτικών ειδών. Ο στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η εκτίμηση και η συστηματική παρακολούθηση της αγοραστικής αλλά και κοινωνικής συμπεριφοράς των καταναλωτών αναφορικά με τις αγορές γυαλιών και οπτικών ειδών, σε διαρκή και σταθερή χρονική βάση. Η καταγραφή και η επεξεργασία αυτών των δεδομένων, θα υλοποιείται με κατάλληλες επιστημονικές ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές, ώστε να παρέχει χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Το παρατηρητήριο θα αποτελέσει τη βάση διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου καθώς θα αποτελέσει ένα κρίσιμο στρατηγικό εργαλείο το οποίο, θα συγκεντρώνει μέσω στοχευμένων ερευνών και θα επεξεργάζεται ενημερωμένα δεδομένα, ώστε να παρέχει απαραίτητες υπηρεσίες συστηματικής και έγκυρης πληροφόρησης.

Βασικά σημεία έρευνας

(Α) Γενικές ερωτήσεις
• Συχνότερες παθήσεις
• Χρήση γυαλιών
• Χρήση φακών επαφής
• Εγχείρηση
laser
• Διαφορές οπτικού και οπτομέτρη

(Β) Αγοραστική συμπεριφορά
• Πρόθεση αγοράς γυαλιών από διάφορα σημεία
(π.χ. οπτικά καταστήματα, ηλεκτρονικά καταστήματα, φαρμακεία)
• Κριτήρια επιλογής γυαλιών
• Γυαλιά ηλίου και παιδιά

Μεταξύ όσων απάντησαν ότι έχουν κάποια πάθηση στα μάτια:

1. Περίπου 4 στους 10 ερωτώμενους απάντησαν ότι έχουν δύο ζευγάρια γυαλιών οράσεως.
2. Περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 27-34 δηλώνουν ότι έχουν ένα ζευγάρι γυαλιών ενώ περίπου 5 στους 10 άνω των 55 ετών έχουν δύο ζευγάρια γυαλιών οράσεως.
Eνώ 4 στους 10 άνω των 55 ετών έχουν τρία ζευγάρια οράσεως.
3. Περίπου 4 στους 10 ερωτώμενους απάντησαν ότι φορούν ειδικά γυαλιά ή φακούς με ειδική επίστρωση για την προστασία των ματιών από τις οθόνες υπολογιστών, τηλεοράσεων κ.λπ. Οι νέοι επιλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ειδικά γυαλιά σε σχέση με τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών.
4. 4 στους 10, όταν αυξηθεί η μυωπία τους, απάντησαν ότι προτιμούν να αλλάξουν φακούς και το σκελετό.
5. Ένα ποσοστό 18% των ανδρών δήλωσαν ότι δεν κάνουν τίποτα αν δεν τους δημιουργεί πρόβλημα η αύξηση ενώ μόλις 7% των γυναικών απάντησαν ότι δεν προχωρούν αντίστοιχα σε κάποια ενέργεια αν δεν είναι ενοχλητική η μεταβολή. Αντίστοιχα, τα άτομα μικρότερης ηλικίας προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να μην αλλάξουν ούτε φακό ούτε σκελετό.
6. Περίπου 8 στους 10 ερωτώμενους δήλωσαν ότι δεν φορούν φακούς επαφής.
7. Οι ηλικίες μεταξύ 17-34 επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό να φορούν φακούς επαφής και πιο συγκεκριμένα μηνιαίας διάρκειας σε σχέση με τα άτομα των μεγαλύτερων ηλικιακών κατηγοριών.
8. Περίπου 6 στους 10 απάντησαν ότι η ποιότητα των φακών είναι ένα από τα δύο βασικότερα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν γυαλιά οράσεως. Περίπου 3 στους 10 απάντησαν ότι είναι το στυλ τους ενώ 3 στους 10 απάντησαν το κόστος ως ένα από τα δύο κριτήρια που διαμορφώνουν τις επιλογές τους.
9. Οι άνδρες φαίνεται να δίνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό βαρύτητα στην ποιότητα των φακών και το υλικό του σκελετού σε σχέση με τις γυναίκες που φαίνεται να δίνουν αντίστοιχα σε μεγαλύτερο ποσοστό βαρύτητα σε σχέση με τους άνδρες στο βάρος του σκελετού, στο στυλ τους και στο κόστος.
10. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι πολύ/αρκετά πιθανό να αγοράσει γυαλιά οράσεως από φυσικό κατάστημα οπτικών ενώ περίπου 3 στους 10 απάντησαν ότι είναι πολύ/αρκετά πιθανό να αγοράσουν γυαλιά οράσεως από φαρμακείο. Επιλογές όπως το περίπτερο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς.

Γενικότερα, με βάση το σύνολο του δείγματος και όχι μόνο εκείνους/ες που απάντησαν ότι έχουν κάποια πάθηση:

11. Περίπου 7 στους 10 που έχουν γυαλιά ηλίου απάντησαν ότι η ποιότητα των φακών είναι ένα από τα δύο βασικότερα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν γυαλιά ηλίου. Περίπου 5 στους 10 απάντησαν ότι είναι το στυλ τους ενώ αντίστοιχα 3 στους 10 απάντησαν το κόστος ως ένα από τα δύο κριτήρια που διαμορφώνουν τις επιλογές τους και στην περίπτωση των γυαλιών ηλίου.
12. Σχεδόν 6 στους 10 απάντησαν ότι πιστεύουν πως είναι καθόλου πιθανό/όχι ιδιαίτερα πιθανό να χρειαστεί εκ νέου γυαλιά οράσεως αφού κάνει κάποιος εγχείρηση
laser στα μάτια.
13. Περίπου 5 στους 10 απάντησαν πως ο οπτομέτρης δεν είναι το ίδιο με τον οπτικό ενώ περίπου 4 στους 10 απάντησαν ότι συμφωνούν με την πρόταση πως ο οπτομέτρης είναι ένα αυτόνομο επάγγελμα που αδειοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, 5 στους 10 ερωτώμενους συμφωνούν ότι ο οφθαλμίατρος είναι και οπτομέτρης.
14. 7 στους 10 ερωτώμενους απάντησαν ότι μία από τις δύο ενέργειες που κάνουν πριν αγοράσουν γυαλιά ηλίου ή οράσεως, είναι να επισκεφθούν το κατάστημα οπτικών και να συζητήσουν με τον οπτικό/οπτομέτρη. Περίπου 3 στους 10 απάντησαν ότι ρωτάνε τον/την οφθαλμίατρό τους και περίπου 3 στους 10 ότι μια από τις δύο πρώτες ενέργειες που αφορούν την αγοραστική τους συμπεριφορά είναι να κάνουν σύγκριση τιμών.
15. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 4 στους 10 ερωτώμενους ηλικίας μεταξύ 17 – 34 ετών κάνουν σύγκριση τιμών πριν αγοράσουν γυαλιά οράσεως ή ηλίου, ενώ αντίστοιχα 3 στους 10 ηλικίας 35 – 54 και μόλις 2,5 στους 10 ηλικίας άνω των 55 ετών πραγματοποιούν αυτή την ενέργεια.
16. Επίσης, περίπου 6 στους 10 ηλικίας 17-34 επισκέπτονται πριν την αγορά το κατάστημα και συζητούν με τους ειδικούς ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες, αυτή την ενέργεια πραγματοποιούν 7 στους 10 ερωτώμενους ηλικίας μεταξύ 35-54 και περίπου 8 στους 10 ηλικίας άνω των 55 ετών.
17. Άτομα που διαθέτουν γυαλιά ηλίου και ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες από 35 ετών και άνω θεωρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό απ΄ότι τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 17-34 ετών, ότι το να φοράνε γυαλιά ηλίου είναι κυρίως θέμα υγείας των ματιών τους και λιγότερο θέμα μόδας/εμφάνισης.
18. Περίπου 6 στους 10 απάντησαν ότι το παιδί πρέπει να φοράει από την ηλικία των 2 ετών γυαλιά ηλίου.
19. Ειδικότερα, 7 στις 10 γυναίκες απάντησαν ότι το παιδί πρέπει να φοράει από την ηλικία των 2 ετών γυαλιά ενώ περίπου 5 στους 10 άνδρες ενστερνίζονται αυτή την άποψη.
20. Ενώ από όσους απάντησαν ότι έχουν παιδί κάτω των 10 ετών, περίπου 6 στους 10 έχουν επισκεφθεί τον/την οφθαλμίατρο για προληπτική εξέταση του παιδιού ή των παιδιών τους.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Share with your friends
Previous Post

Εmpowered by Lightness

Next Post

Ηλικιακή εκφύλιση ώχρας κηλίδας